Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските на територията на ОБЩИНА

Целодневен прием

Предстоящо класиране

Свободни места за класирането на 27-09-2021

Детска яслаяслена възрастова групаЗабележка
ДЯ № 1 “ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО”1
ДЯ № 2 “МОРЯЧЕ”12
ДЯ № 3 “ЗАЙО БАЙО”35
ДЯ № 4 “Приказен свят” 6
ДЯ № 5 “ЧУДЕН СВЯТ”6
ДЯ № 6 “МЕЧО ПУХ”12
ДЯ № 7 “ РОЗА “5
ДЯ № 8 “ЩУРЧЕ”0
ДЯ № 9 “ ДЕТЕЛИНА “35
ДЯ № 11 “ ИГЛИКА “8
ДЯ № 13 “РУСАЛКА”5
ДЯ № 14 “ ЗВЪНЧЕ “5