Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските на територията на ОБЩИНА

Полудневен прием

Забравена парола

ВЪВЕДЕТЕ ДАННИТЕ В ПОЛЕТАТА ТОЧНО, КАКТО СА ЗАПИСАНИ В ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ПРИЕМ

СИСТЕМАТА ЩЕ ГЕНЕРИРА НОВА ПАРОЛА НА СЛУЧАЕН ПРИНЦИП